Parkeren in Val Thorens (Valthoparc)

Om het zowel voetgangers als automobilisten zo comfortabel en zo gemakkelijk mogelijk te maken geldt in Val Thorens een parkeerverbod. Kort parkeren is toegestaan voor het brengen en halen van bagage. Onmiddellijk daarna worden automobilisten geacht hun auto te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.

Valtoparc
Valtoparc

Parkeren kan 24/7 op één van de 3500 parkeerplaatsen die het team van VALTHOPARC samen met gratis pendelbussen in het skistation onderhoudt. Het is mogelijk om online een parkeerplaats te reserveren. Bezoek hiervoor de website van ValthoParc via valthoparc.com